Inovace ze srdce Německa

Síť podnikatelů CINGS ze středního Německa spojuje inovační sílu a potenciál partnerských podniků v oblasti vývoje, plánování, konstrukce a staveb decentrálních bioenergetických zařízení.

Síť podnikatelů

Středoněmecká inovační síť CINGS plánuje, buduje a provozuje zařízení energeticko-technická a šetrná k životnímu prostředí. Zařízení jsou stavěna v průmyslovém standartu. Mezi klíčové kompetence patří zařízení na konverzi biomasy a bioenergetická zařízení, jakož i komplexní systémová spojení s ostatními obnovitelnými zdroji.

Energetická efektivita, šetrné zacházení se zdroji, trvalost a ochrana klimatu jsou jak vzorem, tak zároveň i nároky pro námi realizovaná zařízení a inovační vývoj technologií.

Informace o Profilu, partnerech a reference naleznete na těchto stránkách. S Vašimi dotazy se můžete obrátit na  management sítě Netzwerkmanagement.

Management sítě

Koordinace všech poptávek plánování, služeb a dodávek jakož i vytváření pro projekt, či úkol speciálně vytvořených konsorcií z partnerů průmyslové podnikatelské sítě je úkolem CINGS Center Management CINGS Center Management.

Tímto zaručujeme našim zákazníkům a partnerům vždy konzistentní projektový a kvalitativní management a to ve všech fázích projektu.

Kromě toho realizujeme společný marketing na odborných veletrzích a kongresech a přebíráme inovační management za národní a mezinárodní výzkumná a vývojová sdružení.

CINGS Center Management

Nositelem sítě je v Lipsku sídlící Kompetenzzentrum Bioenergie.(Kompetenční centrum bioenergie)

Kompetenzzentrum Bioenergie e.V.
Andreas Kretschmer
Hauptsraße 11a
01920 Nebelschütz

V roce 2000 založené a v Lipsku sídlící všeobecně prospěšné Kompetenční centrum pro Bioenergie (Kompetenzzentrum Bioenergie e.V.), jakožto nositel managementu sítě, podporuje a doplňuje svými zdroji především nezávislé poradenské, výzkumné a vzdělávací práce.